Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – informator