Zapytanie ofertowe nr 4/2014 zgodne z zasadą konkurencyjności