Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- obługa prawna