Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – informator

17 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – informator

Zamawiający

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia

 INFORMATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

 Opis zamówienia

 Usługa polegająca na:

  •  1. Opracowanie graficzne (rozmieszczenie tekstów, tabel, zdjęć i innych elementów graficznych na stronach informatora uwzględniając format papieru, opracowanie projektu okładki informatora) w uwzględnieniem logotypów wskazanych przez zamawiającego. Za dostarczenie materiałów odpowiada zamawiający.
  •  2. Skład z adiustacją.
  •  3. Druk kolorowy dwustronny w ilości 100 szt.
  •  4. Informacje nt. informatora
  •  1) Format publikacji: 210 mm x 145 mm (wysokość x szerokość).
  •  2) Liczba stron publikacji: nie mniej niż 30 str.
  •  3) Oprawa szyta.
  •  4) Papier kredowy, biały, błysk (strony i okładka).
  •  5) Druk kolorowy.

 Termin realizacji

 LISTOPAD 2013 R.

 Forma płatności

 Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy

 (jeżeli dotyczy)

 w cenie

 Kryteria oceny ofert

 Cena brutto 100%

 W przypadku gdy dwie lub więcej oferty będą zawierać jednakową cenę o wyborze zdecyduje termin dostarczenia gotowej publikacji.

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 04.11.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola
tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy  i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: Informator

 Inne

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi

 Oferent zobowiązany jest załączyć: wypełniony załącznik ofertowy