Wnioski – rodziny zastępcze

Zatrudnienie w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w rodzinie zastępczej

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Zgoda rodziny zastępczej na pozostanie pełnoletniego wychowanka w rodzinie

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf