Podsumowanie V Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji

27 września 2018

Podsumowanie V Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji

W dniach od 19 do 21września 2018 r. w Wielonku, już po raz piąty odbyła się Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja, pt.: „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”, której organizatorami byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz Komenda Powiatowa Policji w Tucholi. Konferencję jak co roku otworzył Starosta Tucholski Michał Mróz, a nad przebiegiem całości czuwali jak zwykle organizatorzy: Anna Toby – Kierownik PCPR w Tucholi, st.bryg. Dariusz Goźliński – Komendant Powiatowy PSP w Tucholi oraz nadkom. Wiesław Gapa – Komendant Powiatowy Policji  w Tucholi.

Program Konferencji obejmował wiele zagadnień, a dobór tematów w bardzo ciekawy sposób pozwalał na spożytkowanie przeznaczonego na konferencję czasu. Każdy dzień wypełniony wykładami i warsztatami dawał uczestnikom możliwość poznania szerokiego wachlarza zagadnień. Założeniem organizatorów było położenie nacisku na aspekt praktyczny, a więc na przeprowadzenie jak największej ilości zajęć warsztatowych, które umożliwiają spontaniczną aktywność każdego członka grupy poprzez uczenie się przez doświadczenie.  Jak zwykle konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i chęć udziału w niej zgłosiło bardzo wielu zainteresowanych. Wśród nich znaleźli się goście m.in.
z KPUW w Bydgoszczy, KWP w Bydgoszczy, ROPS w Toruniu. Zajęcia warsztatowe zaplanowane i zorganizowane dla mniejszych liczebnie grup dały możliwość przećwiczenia proponowanych treści. W związku z taką formułą szkolenia konferencja trwała w tym roku jeden dzień dłużej, aby większa ilość osób chętnych z każdej jednostki mogła wziąć udział w warsztatach w różnych dniach. To oczywiste działanie wychodzące naprzeciw rosnącym z każdym rokiem oczekiwaniom uczestników szkolenia.

Program był bardzo bogaty w treści merytoryczne i obejmował następującą tematykę:

 • „Nowelizacja kodeksu karnego w zakresie stosowania obrony koniecznej”, prok. Jolanta Cieślewicz – Prokurator Rejonowy w Tucholi,
 • „Zarządzanie mediami w kryzysie”, st. kpt. Arkadiusz Piętak – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 • „Wypalenie zawodowe”, mł.kpt. Anna Piórowska – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 • „Przywiązanie i jego konsekwencje w obszarze pracy z dzieckiem dotkniętym przemocą w rodzinie”, Arleta Babska, Agnieszka Gunter-Jabłońska – certyfikowane trenerki oraz Małgorzata Urban-psycholog,
 • „Czy i po co dbać o kondycję psychiczną?”- warsztaty, Szymon Medalion- Regionalny Koordynator Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu „Miej to z głowy”,
 • „Alienacja rodzicielska jako przemoc emocjonalna” – warsztaty, Robert Lubrant- Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo dziecka”, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, specjalista ds. nieletnich i patologii społecznych,
 • „Kwalifikowana pierwsza pomoc” – warsztaty, Funkcjonariusze KP PSP w Tucholi,
 • „Samoobrona w warunkach terenowych” – warsztaty, Funkcjonariusze KPP
  w Tucholi,
 • „Stres i wypalenie zawodowe”, Szymon Medalion – Regionalny Koordynator Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu „Miej to z głowy”.

 

Z opinii uczestników wynika, że zajęcia były niezwykle ciekawe i wyczerpywały wiedzę z powyższych tematów. Uczestnicy wychodzili z zajęć zadowoleni, z pomysłami i zapałem do dalszej pracy.

Konferencja jest jedną z najlepszych okazji w roku na skalę naszego powiatu, do spotkania  się  w tak licznym gronie osób pracujących w obszarze pomocy społecznej. Ww. przedsięwzięcie zawsze owocuje świetną współpracą instytucji, zrozumieniem oraz budowaniem i umacnianiem pozytywnymi relacji między służbami i podmiotami.

   

KONFERENCJA przywiazanie vs przemoc wersja 19 09 2018 ostateczna

Wypalenie zawodowe Tuchola

wypalenie zawodowe_administracja_ost

wypalenie zawodowe_medyczni_ost

wypalenie zawodowe_mundurowi_ost

wypalenie zawodowe_nauczycielei_ost

wypalenie zawodowe_socjalni_ost