Archiwum aktualności

24 kwietnia 2014

Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych II

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zapraszama do udziału w projekcie pn. „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych II ”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie może wziąć...

czytaj więcej

23 kwietnia 2014

Konkurs na plakat z okazji powiatowego dnia dziecka

Zaprojektujcie plakat promujący Powiatowy Dzień Dziecka, który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi, w dniu 31 maja 2014 r. w godzinach 15.00 – 18.00.

Wyróżnijcie...

czytaj więcej

16 kwietnia 2014

Program korekcyjno – edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi będzie w br. realizowało program korekcyjno-edukacyjny finansowany przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki. Zajęcia odbywać się będą od września do grudnia 2014 r.

 Celami programu są m.in.: redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie...

czytaj więcej

25 marca 2014

Stop przemocy

Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Pomoc adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie w różnych jej przejawach.

Niebieska Linia obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów- psychologów i prawników,...

czytaj więcej

06 marca 2014

Program wyrównywania różnic między regionami II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na realizację w roku 2014 projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Program obejmuje:

  • obszar „A” dotyczy wyposażenia obiektów służących rehabilitacji...

    czytaj więcej

27 lutego 2014

Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

 Powiat Tucholski w roku 2014 kontynuuje realizuję pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej...

czytaj więcej