Karta zgłoszeniowa do konkursu-plakat na powiatowy dzień dziecka

23 kwietnia 2014

Karta zgłoszeniowa do konkursu-plakat na powiatowy dzień dziecka

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

 Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………….

 Miejsce zamieszkania: ………………………………………………

 Wiek:……………….

 Kontakt:………………………………………..

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ……………………………….

 Telefon: ……………………………………

 e-mail: …………………………………….

 Podpis rodzica/opiekuna

……………………………………………..