Program wyrównywania różnic między regionami II

06 marca 2014

Program wyrównywania różnic między regionami II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na realizację w roku 2014 projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Program obejmuje:

  • obszar „A” dotyczy wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji);
  • obszar „B” likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania), obiekty wybudowane i użytkowane przed dniem 01.01.1995r.;
  • obszar „C” tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; (gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne osób prawnych);
  • obszar „D” likwidacja barier transportowych (organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne);
  • obszar „E” dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach, dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar „F” tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe) ;
  • obszar „G” dofinansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski składa się do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON w Toruniu za pośrednictwem realizatora programu – Starostwa Powiatowego w Tucholi, w terminie: obszar B, C, D, F i G do 10.04.14r. obszar E do 01.11.14r.

W sprawach związanych z realizacją programów proszę kontaktować się z pracownikiem PCPR Panią Hanną Zielińską (Tel. 052 559-02-19).

Obszar A realizowany jest przez samorząd wojewódzki termin przyjmowania wniosków 31.03.14r. Tel. 056 62-18-417

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl podstrona: programy i zadania PFRON lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zakładka: Niepełnosprawni.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.