Program korekcyjno – edukacyjny

16 kwietnia 2014

Program korekcyjno – edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi będzie w br. realizowało program korekcyjno-edukacyjny finansowany przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki. Zajęcia odbywać się będą od września do grudnia 2014 r.

 Celami programu są m.in.: redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa oraz szacunku wobec innych osób i odpowiedzialności za popełnione czyny.

 Program adresowany jest do osób pełnoletnich, którzy nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec innych.

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 006 (parter), tel. 052 559 19 96.