Stop przemocy

25 marca 2014

Stop przemocy

Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Pomoc adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie w różnych jej przejawach.

Niebieska Linia obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów- psychologów i prawników, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro ds. Polityki Prorodzinnej Przeciwdziałania Przemocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

 Adres: Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.
Bezpłatny Telefon Zaufania 0800 154 030
Czynny codziennie w godz. 17.00 – 21.00

 Możliwe są także spotkania osobiste, również w godzinach przedpołudniowych po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

 56/659 13 99 od 7.30 do 15.30 (poniedziałek – piątek)

 Pomoc można uzyskać także drogą elektroniczną:

 niebieskalinia@kujawskop-pomorskie.pl

 W ramach Biura prowadzone są mediacje, w uzasadnionych przypadkach zastępstwo procesowe. Biuro podejmuje również akcje medialne, szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

 Dyżury wyjazdowe prawników wybranych miastach województwa:

 •  Bydgoszcz:
  Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9, telefon 52 32 14 059
 • Włocławek:
  Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku ul. Bechiego 2, telefon 54 23 56 710
 • Grudziądz:
  Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu ul. Sienkiewicza 22, telefon 56 46 26 361
 • Inowrocław:
  Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu ul. Roosvelta 36/38, telefon 52 35 59 195
 • Brodnica:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2b, telefon 56 49 82 742