Wnioski – osoby usamodzielniane

Indywidualny plan usamodzielnienia

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie – w pieczy zastępczej (Ustawa z dnia 28.11.2003r. o świadczenia rodzinnych)

wniosek w formacje pdf

wniosek w formacje rtf

 

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie – w pieczy zastępczej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2011r. w związku z art.240 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie – osoba, która opuściła dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

wniosek w formacje pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki – w pieczy zastępczej (Ustawa z dnia 28.11.2003r. o świadczenia rodzinnych)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki – w pieczy zastępczej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2011r. w związku z art.240 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki – osoba, która opuściła dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na zagospodarowanie – w pieczy zastępczej (Ustawa z dnia 28.11.2003r. o świadczenia rodzinnych)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na zagospodarowaniew pieczy zastępczej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2011r. w związku z art.240 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Przyznanie pomocy na zagospodarowanie – osoba, która opuściła dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – osoba, która opuściła rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub rodzinny dom dziecka (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2011r. w związku z art.240 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – osoba, która opuściła dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Wskazanie opiekuna usamodzielniana

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf

 

Zgoda na pełnienie funkcji  opiekuna usamodzielnienia wychowanka

wniosek w formacie pdf

wniosek w formacie rtf