Archiwum aktualności

20 lutego 2017

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU) – MODEL WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE TUCHOLSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na partnera do realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” została wybrana oferta Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, z siedzibą ul. Pocztowa...

czytaj więcej

17 lutego 2017

Założenia do modelu wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim – formularz konsultacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi realizuje projekt „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poniżej...

czytaj więcej

09 lutego 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU „SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU) – MODEL WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE TUCHOLSKIM”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
zaprasza:

– osoby z niepełnosprawnością i opiekunów osób niepełnosprawnych;
– przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej działających na rzecz osób z niepełnosprawnością;
– wszystkich zainteresowanych...

czytaj więcej

19 sierpnia 2016

POMOC DLA BARTOSZA POCIOT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” prowadzić będzie przez weekend zbiórkę do puszek dla malutkiego Bartosza Pociot. Przypominamy, że patronat nad akcjami charytatywnymi organizowanymi w tym roku zarówno dla Bartka jak i Tomasza Kozłowskiego został...

czytaj więcej

19 sierpnia 2016

Prawie 24 mln zł na pomoc uczniom niepełnosprawnym

Blisko 24 mln zł trafi do uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie w roku szkolnym 2016/17 będzie można otrzymać na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością...

czytaj więcej

19 sierpnia 2016

NOWE ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ OD SIERPNIA 2017

Nowe zasady wydawania  legitymacji dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017 r., rozszerzony skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany dot. tworzonych w zakładach pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zakłada przyjęta jednogłośnie przez Senat RP  nowelizacja ustawy o rehabilitacji...

czytaj więcej

19 sierpnia 2016

NOWY NUMER INFOLINII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych. 

Dotychczasowy numer infolinii: 22 50 55 670 nadal będzie czynny dla połączeń z telefonów komórkowych. Infolinia będzie działać...

czytaj więcej

19 sierpnia 2016

ZMIANY DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać...

czytaj więcej

Kontakt

Adres:

ul. Kościuszki 16,

89-500 Tuchola

 

Telefon: (052) 55 920 18

 

E-mail: pcprtuchola@wp.pl

Formularz kontaktowy

© 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Projekt oraz wdrożenie: ęąDESIGN