INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU) – MODEL WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE TUCHOLSKIM”

20 lutego 2017

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU) – MODEL WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE TUCHOLSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na partnera do realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” została wybrana oferta Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, z siedzibą ul. Pocztowa 7D, 89-500 Tuchola.

Informacja o wyborze partnera

Protokół z posiedzenia Komisji d.s. oceny ofert złożonych w otwartym naborze na partnera