Wizyta przedstawicieli powiatu nowomiejskiego.

22 września 2017

Wizyta przedstawicieli powiatu nowomiejskiego.

Dnia 14 września br. powiat tucholski gościł przedstawicieli powiatu nowomiejskiego, Pana Starostę Andrzeja Ochlaka oraz Panią Urszulę Łydzińską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Nowego Miasta Lubawskiego. Do niecodziennego spotkania doszło z powodu nawałnicy, która przeszła przez powiat tucholski 11 sierpnia br. Rada Powiatu Nowomiejskiego postanowiła przekazać 20 tyś. zł. na rzecz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu tucholskiego, które poniosły podczas tego zdarzenia duże zniszczenia. Starosta tucholski, Pan Michał Mróz wraz z  Panem Starostą Andrzejem Ochlakiem i Panią Urszulą Łydzińską oraz Panią kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Anną Toby odwiedzili zawodową rodzinę zastępczą Państwa Beatę i Mirosława Frelke z Wielkiej Klonii, która opiekuje się  trojgiem dzieci od wielu lat. Nawałnica  spowodowała duże uszkodzenia budynku mieszkalnego oraz w budynkach gospodarczych, które prawdopodobnie latami będą odbudowywać.

W nawałnicy zostało poszkodowanych w sumie 15 rodzin zastępczych Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi odwiedzili te rodziny, przeprowadzili wywiady, podpowiadają gdzie rodziny mogą udać się po jaką pomoc, pozyskują potrzebną pomoc rzeczową. Odbyło się już przekazanie darów rzeczowych dwóm rodzinom zastępczym przez adeptów Szkoły Policyjnej w Pile. Pomoc dla innych rodzin jest ciągle organizowana
i w niedługim czasie zostanie przekazana pozostałym rodzinom.

Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za wsparcie naszych rodzin zastępczych.