UWAGA STUDENCI – NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

29 sierpnia 2017

UWAGA STUDENCI – NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Od 01.09.2017 do 10.10.2017 przyjmujemy wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi dla roku akademickiego 2017/2018.

Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny tutaj

Więcej informacji o programie udzielają:

Natalia Kamecka

Przemysław Zysnarski

(pokój 011), (52) 559 20 10

Wypełnione wnioski można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi lub przesłać listownie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola