UWAGA STUDENCI!!!

24 sierpnia 2015

UWAGA STUDENCI!!!

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina o zbliżającym się terminie przyjęć wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  –  Moduł II.

          Od 01.09.2015 do 10.10.2015 Jednostka będzie przyjmowała wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny tutaj

Informacje o programie dostępne tutaj

 

Więcej informacji o programie udzielają:

Joanna Klewicz (pokój 08), Tel. 525590219

Patrycja Szwaracka (pokój 10), Tel. 525592018

Wypełnione wnioski można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi lub przesłać listownie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola