Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

14 lutego 2020

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w dniu 19.10.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie 3. edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Udział w programie wzięło 9 osób i 9 osób otrzymało zaświadczenia potwierdzające jego zakończenie. Program trwał do 24.08.2019 r. – 19.10.2019 r. PCPR otrzymało z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotację na realizację owego zadania w wysokości 9.306,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2020 r. prowadzony jest nabór osób chcących wziąć udział w programie korekcyjno – edukacyjnym w br. Wszystkie chętne osoby zapraszam do kontaktu pod nr tel. 52 559 20 11 lub osobiście przy ul. Świeckiej 95 w Tucholi. PCPR w Tucholi może poczynić starania o dofinansowanie realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dopiero wówczas jak zbierze się minimalna liczba osób chcących wziąć w nim udział – 10. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w programie można przeczytać w ulotce zamieszczonej na naszej stronie internetowej poniżej lub w zakładce: Przemoc w rodzinie –> Ulotka program korekcyjno – edukacyjny.

ULOTKA PRZEMOC 2020

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się!!!