Konsultacje „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028”

18 stycznia 2022

Konsultacje „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028”

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028. Strategia zawiera podstawową analizę obszarów problemowych, zasobów powiatu oraz wyznacza cele oraz działania przyczyniające się do rozwiązania lub zminimalizowania skutków tych problemów.

Uwagi do Strategii prosimy przesyłać z wykorzystaniem załączonego formularza do dnia 21 stycznia 2022 roku do godz. 12.00 (liczy się data wspływu do PCPR) w wersji elektronicznej na adres: pcprtuchola@wp.pl lub papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola.

Osoba do kontaktu: Hanna Zielinska, tel. 52 559 20 11

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028

FORMULARZ-KONSULTACJI (wersja edytowalna)

FORMULARZ-KONSULTACJI (pdf)