Fundacja VOTUM

02 marca 2020

Fundacja VOTUM

Kto może zostać podopiecznym fundacji?

Fundacja pomaga osobom z trwałą niepełnosprawnością, w szczególności:

 • poszkodowanym w wypadkach (komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie),
 • poszkodowanym w wyniku wypadku (np. upadek z wysokości, skok na płytką wodę),
 • niepełnosprawnym w wyniku choroby (np. udary, zawały. choroby onkologiczne).

Trwałą niepełnosprawność na potrzeby fundacji rozumiemy jako:

 • amputację kończyny lub kończyn,
 • uraz rdzenia kręgowego,
 • uraz czaszkowo-mózgowy,
 • niedowłady lub porażenia połowiczne, paraplegię i tetraplegię,
 • uraz wielonarządowy powodujące długotrwałe leczenie.

W jaki sposób pomagamy:

 • udostępniamy konto fundacji do zbiórek celowych i 1% podatku,
 • przygotujemy projekt ulotki, wydrukujemy 1000 sztuk i dostarczymy prosto pod drzwi,
 • wspieramy wydarzenie charytatywne i przygotowujemy materiały do tej akcji: dodatkowe ulotki, plakaty, puszki, identyfikatory dla wolontariuszy, załatwiamy formalności z MSWiA,
 • zakładamy zbiórkę na rehabilitację i leczenie na portalu internetowym, np. Siepomaga.pl, wg kosztorysu z placówki medycznej,
 • podpowiadamy, jak zlikwidować bariery architektoniczne w domu,
 • oceniamy potencjał zawodowy i ukierunkowujemy do podjęcia pracy zgodnej z możliwościami i kompetencjami,
 • udzielamy wsparcia mentorskiego dla podopiecznych.

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z NAMI?

 1. Pacjent zgłasza się do placówki medycznej i ustalany jest plan rehabilitacji oraz jego koszt.
 2. W przypadku braku środków, przedstawiana jest oferta pomocy ze strony Fundacji Votum.
 3. Pacjent, który zdecyduje się na pomoc, wypełnia porozumienie o udostępnieniu rachunku.
 4. Wypełnione dokumenty, wraz z aktualną dokumentacją medyczną, należy przesłać na adres biura fundacji.
 5. Fundacja przejmuje dalsze formalności z podopiecznym.
 6. Fundacja organizuje zbiórkę na rehabilitację, zgodnie z kosztorysem z placówki medycznej.
 7. Po zgromadzeniu środków, podopieczny może rozpocząć rehabilitację.
 8. Fundacja realizuje płatność ze środków zgromadzonych na subkoncie fundacji.

 

Kontakt i wszelkie informacje na temat pomocy:

Mateusz Gierszewski

tel. 514 97 43 43

e-mail: mateusz.gierszewski@votum-sa.pl

ulotka informacyjna

Porozumienie o udostępnieniu konta