Zmiany w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

27 grudnia 2023

Zmiany w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zmianach wprowadzonych do programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Do najważniejszych zmian należą:

  • wydłużenie terminu realizacji programu (do czasu wyczerpania środków alokowanych na program)
  • objęcie wsparciem także osób opuszczających pieczę zastępczą (rodzinną i instytucjonalną)
  • ograniczenie wyłączenia potencjalnych wnioskodawców, tylko do osób posiadających mieszkanie (własność, spółdzielcze prawo do mieszkania) w miejscowości realizacji aktywności zawodowej – dofinansowanie będą mogły otrzymać np. osoby, które mieszkają w akademiku, w wynajmowanym pokoju, u rodziny
  • zwiększenie maksymalnego okresu dofinansowania do 60 miesięcy (zmiana będzie obowiązywać od 01.03.2024 r.

Ponadto wyłączono kryterium wieku w przypadku programu Dostępne mieszkanie (dotychczas górną granicą wieku beneficjentów było 65 lat). 

Przypominamy, że wnioski w ramach programów Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta składa się do samorządu powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Więcej informacji na temat programów można znaleźć na stronie PFRON – w zakładce „O funduszu”/”Programy i zadania PFRON”/”Programy realizowane obecnie”