Zmiana przyjmowania skarg i wniosków

04 stycznia 2010

Zmiana przyjmowania skarg i wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w związku z rozpoczęciem cyklu szkoleń w ramach projektu PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że uległy zmianie terminy przyjmowania skarg i wniosków.

W styczniu 2010 roku będą to następujące dni:

12.01.2010 r.

26.01.2010 r.

w godzinach od 10.00 do 12.00