Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON na rok 2018.