Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- stół konferencyjny

18 sierpnia 2012

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- stół konferencyjny

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: STÓŁ KONFERENCYJNY

Opis zamówienia:

– sprzedaż stołu konferencyjnego na minimum 15 osób;

– maksymalna cena 2.500,00 zł;

– możliwość oferowania zestawu składającego się z kilku elementów.

Termin realizacji: wrzesień/październik 2012

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert

– Cena (50%);

– Atrakcyjność oferty (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 29.08.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: stół konferencyjny.

INNE:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH.