Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

20 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiot zamówienia: Meble biurowe

Opis zamówienia: Zakup mebli biurowych:

– Szafki stojące;

– Szafki wiszące;

– Szafa narożna do przechowywania dokumentacji;

– Szafa do przechowywania dokumentacji;

– Komoda;

– Biurka 3 szt.

– Mównica;

– Krzesełka dla dzieci – 3 szt;

– 2 pufy – siedziska.

– Meble wykonane z płyty 18 mm i oklejone PCV;

– Kolor okleiny po uzgodnieniu z Zamawiającym (na podstawie przedstawionych próbek);

– Szafki zamykane na klucz;

– Wysokość półek w szafach: około 40 cm.

Projekt mebli oraz dokładne wymiary Zamawiający przedstawił w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Firmy chcące zapoznać się z załącznikiem prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Termin realizacji: Grudzień 2012 r.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy: (jeżeli dotyczy): W cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Termin realizacji zamówienia (30%)

– Atrakcyjność oferty (20%).

Sposób realizacji: Jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

30.11.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl, (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Odpowiedź na zapytanie ofertowe: meble biurowe”

Inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferent zobowiązany jest przedstawić:

Cenę brutto za poszeczególne elementy;

– Cenę brutto za całość zamówienia;

– Termin wykonania zamówienia.