Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- wykonanie strony internetowej projektu

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- wykonanie strony internetowej projektu

PC.3660.28.2012

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Opis zamówienia:

– strona winna odpowiadać najnowszym standardom;

– powinna posiadać prostą, czytelną obsługę dla odbiorcy;

– strona ma zawierać informację: projekt finansowany ze środków unijnych.

Termin realizacji: SIERPIEŃWRZESIEŃ 2012 r.

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%);

– atrakcyjność, niepowtarzalność produktu (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej,

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: strona internetowa.

STRONA INTERNETOWA POWINNA ZAWIERAĆ:

– strona powinna zawierać zakładkę – galeria;

– liczba pod stron – minimum 5 pod stron;

– na stronie powinny znaleźć się logotypy unijne wskazane przez Zamawiającego;

– dostęp do panelu administracyjnego;

– łatwa obsługa panelu administracyjnego.