Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjnością- schodołaz

24 sierpnia 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjnością- schodołaz

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: SCHODOŁAZ

Opis zamówienia:

– sprzedaż schodołazu gąsienicowego;

– urządzenie fabrycznie nowe.

Termin realizacji: wrzesień/październik 2012

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena 50%;

– Atrakcyjność oferty 50%.

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

29.08.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: schodołaz

Inne: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.