Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- projektor multimedialny

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- projektor multimedialny

PC.3660.21.2012

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

Opis zamówienia:

1. Sprzedaż projektora, maksymalna cena 3.400,00 zł;

– parametry: jasność: 3000 ANSI, rozdzielczość: 1280 x 800 WXGA, kontrast: 2000 : 1, typ: LCD, lub

– jasność: 3200 ANSI, rozdzielczość: 1280 x 800 WXGA, kontrast: 4000 : 1, typ: DLP.

2. Sprzedaż uchwytu do w/w projektora, maksymalna cena 500,00 zł.

Termin realizacji: Sierpień/wrzesień 2012

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Atrakcyjność oferty (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: projektor multimedialny.