Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Oprogramowanie MS Office

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Oprogramowanie MS Office

PC.3660.23.2012

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: MS Office

Opis zamówienia:

sprzedaż oprogramowania:

a) Microsoft Office 2010 Home and Business PL OEM licencja jednostanowiskowa 2 szt.

b) Microsoft Office 2010 Professional PL BOX licencja jednostanowiskowa 1 szt.

Termin realizacji:

Sierpień/wrzesień 2012 r.

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert: cena

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej,

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: oprogramowanie MS Office.