Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr pc.3660.47.2011

25 lutego 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr pc.3660.47.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: tonery.

Opis zamówienia:

– sprzedaż tonerów do drukarki Konica-Minolta MC 1690M

– sprzedaż tonerów do kserokopiarki Ricoh SPC 231sf

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Marzec – Grudzień 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena w przeliczeniu na osobę (100%)

Termin składania oferty:

do 14.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – tonery.