Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Materiały biurowe

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Materiały biurowe

PC.3660.18.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: MATERIAŁY BIUROWE

Opis zamówienia:

– sprzedaż materiałów biurowych obejmujących: segregatory, papier ksero, drobne materiały piśmiennicze i biurowe (dlugopisy, teczki, koszulki i inne);

– dostawa zamówionych materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego;

– sprowadzanie materiałów biurowych na życzenie Zamawiającego.

Termin realizacji: cały okres trwania projektu

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Udzielony rabat/upust (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: materiały biurowe.