Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Kserokopiarka

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Kserokopiarka

PC.3660.17.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: KSEROKOPIARKA

Opis zamówienia:

– sprzedaż kolorowej kserokopiarki (maksymalna cena 10.000,00 zł brutto).

Termin realizacji: SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2012 R.

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%)

– Atrakcyjność oferty (50%)

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem): Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: kserokopiarka.

Właściwości kserokopiarki:

– drukowanie i skanowanie sieciowe (bez ograniczeń stanowisk);

– przewidywalne obciążenie miesięczne 12.000 stron;

– zszywanie jednopozycyjne;

wydruk, kopiowanie i skanowanie w formacie A3 i A4.