Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Komputery przenośne

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Komputery przenośne

PC.3660.26.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: KOMPUTERY PRZENOŚNE z oprogramowaniem MS Widdows 7 Home Premium OEM

Opis zamówienia:

– sprzedaż komputerów przenośnych 15,6” (3 szt.);

– sprzedaż myszy bezprzewodowych (3 szt.);

– sprzedaż toreb do przenośnych komputerów (3 szt.).

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2012

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Atrakcyjność oferty (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem): Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: komputer przenośny.

Parametry komputerów:

– komputery mają służyć do użytku biurowego;

– karta graficzna – zintegrowana;

– karta dźwiękowa – zintegrowana;

– pamięć RAM min. 2 GB;

– dysk twardy min. 250 GB;

– procesor min. 1 GHz;

– napęd DVD-R;

– WiFi.

– mysz i torba standardowa;