Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Ekspres do kawy

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Ekspres do kawy

PC.3660.24.2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: EKSPRES DO KAWY

Opis zamówienia:

– sprzedaż ekspresu ciśnieniowego do kawy, maksymalna cena 2.000,00 zł.

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2012

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Atrakcyjność oferty (50%).

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej,

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: ekspres do kawy.