Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Drukarka laserowa

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Drukarka laserowa

PC.3660.19.2012

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: Kolorowa drukarka laserowa

Opis zamówienia: sprzedaż kolorowej drukarki laserowej o maksymalnej cenie 1.500,00 zł brutto

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2012 r.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– atrakcyjność oferty (50%)

Sposób realizacji: jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem): Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: drukarka laserowa.