Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

02 stycznia 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: usługa cateringowa.

Opis zamówienia:

– usługa cateringowa obejmująca poczęstunek kawowy

– zapewnienie naczyń, sztućców, obrusów, dekoracji stołów,

– dostawa i odbiór z miejsca wskazanego przez zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji:

24 luty 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena w przeliczeniu na osobę (50%)

2. Atrakcyjność oferty (50%)

Termin składania oferty:

do 31.01.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową; w zamkniętej kopercie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – catering seminarium.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: wykonanie gadżetów promocyjnych projektu.

Opis zamówienia:

– wykonanie gadżetów promocyjnych trwale ologowanych zgodnie z wymaganiami EFS oraz z nazwą projektu

– zaproponowanie gadżetów w łącznej wartości zamówienia maksymalnie 2500 zł,

– rodzaje gadżetów: torby z rączką, teczki biurowe, kubki, długopisy, wizytowniki.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: 20 luty 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Cena towaru wraz z dostawą.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena (50%)

2. Atrakcyjność oferty (50%)

Termin składania oferty:

do 03.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową; w zamkniętej kopercie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”