Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

03 stycznia 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa

Opis zamówienia:

– usługa cateringowa obejmująca poczęstunek kawowy

– zapewnienie naczyń, sztućców, obrusów, dekoracji stołu

– dostawa i odbiór z miejsca wskazanego przez zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Luty – listopad 2011 w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: Cena towaru wraz z kosztami dostawy.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena w przeliczeniu na osobę (50%)

2. Atrakcyjność oferty (50%)

Termin składania oferty: do 09.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tel/fax (052) 559-19-96

Tel. kom. 696612376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Z dopiskiem „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe catering szkolenia.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.39.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie treningu wspierającego dla grupy 15 osób.

Opis zamówienia:

– przeprowadzenie treningu wspierającego w zakresie: relacji interpersonalnych, radzenie sobie ze stresem, asertywności

– trening dla pełnoletnich osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

– stworzenie programu treningu zawierającego: zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych i bezrobotnych

– przeprowadzenie zajęć w Tucholi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Luty – listopad 2011 w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena (25%)

2. Udokumentowane doświadczenie trenera w prowadzeniu treningu z osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi (25%)

3. Posiadane dyplomy/certyfikaty (50%)

Termin składania oferty:

do 10.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tel/fax (052) 559-19-96

Tel. kom. 696612376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Z dopiskiem „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe doradztwo zawodowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.38.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla grupy 15 osób.

Opis zamówienia:

– doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych

– stworzenie dla Beneficjentów Indywidualnych Planów Działania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Luty – listopad 2011 w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena (25%)

2. Udokumentowane doświadczenie trenera w prowadzeniu treningu z osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi (25%)

3. Posiadane dyplomy/certyfikaty (50%)

Termin składania oferty:

do 10.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tel/fax (052) 559-19-96

Tel. kom. 696612376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Z dopiskiem „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe trening wspierający.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.40.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie strony internetowej projektu.

Opis zamówienia:

– administrowanie stroną internetową Projektu

– aktualizacja i dostosowywanie strony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Luty – grudzień 2011 w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena (100%)

Termin składania oferty:

do 09.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tel/fax (052) 559-19-96

Tel. kom. 696612376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Z dopiskiem „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe prowadzenie strony internetowej.