Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

21 stycznia 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.41.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji

Opis zamówienia:

– przeprowadzenia warsztatów autoprezentacji dla grupy 15 osób: bezrobotnych i niepełnosprawnych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: 11-15 kwiecień 2011 (łącznie 24 h)

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy .

Kryteria oceny ofert:

1. cena (50%)

2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu autoprezentacji (50%)

Termin składania oferty:

do 10.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696612376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Z dopiskiem „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe autoprezentacja.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.42.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego.

Opis zamówienia:

– przeprowadzenia warsztatów wsparcia psychologicznego (12h) dla grupy 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Marzec 2011, październik 2011, listopad 2011.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z bezrobotnymi i niepełnosprawnymi(50%)

Termin składania oferty:

do 10.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696612376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Z dopiskiem „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe psycholog.