Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

01 lutego 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.44.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: materiały biurowe.

Opis zamówienia:

– sprzedaż materiałów biurowych obejmujących segregatory, papier ksero, drobne materiały piśmiennicze i biurowe (długopisy, teczki, koszulki i inne)

– dostawa zamówionych materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

– sprowadzenie materiałów biurowych na życzenie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Marzec 2011 – Grudzień 2011.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: cena towaru wraz z dostawą.

Kryteria oceny ofert:

1. Udzielony rabat/upust (100%)

Termin składania oferty: do 28.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – materiały biurowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.45.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: kolorowa drukarka laserowa.

Opis zamówienia:

– sprzedaż kolorowej drukarki laserowej z możliwością skanowania i kopiowania w cenie maksymalnie 1200 zł brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 15 marca 2011,

Forma płatności: przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: cena towaru wraz z dostawą.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena (50%)

2. Model drukarki (50%)

Termin składania oferty:

do 28.02.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe– drukarka laserowa .