Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

01 marca 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.48.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: 7-dniowy pobyt w ośrodku.

Opis zamówienia:

– 7-dniowy pobyt w ośrodku dla grupy 32 osób

– w cenie pełne wyżywienie, noclegi w pokojach 2,3-osobowych

– w cenie zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty szkoleniowe, inne atrakcje

– maksymalna cena od osoby 1.600 zł

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Pierwsza połowa czerwca 2011 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– atrakcyjność oferty (50%)

Termin składania oferty:

do 21.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696 612 376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – 7-dniowy pobyt w ośrodku.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.49.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: usługa transportowa.

Opis zamówienia:

– usługa transportowa dla grup: 17 osobowej oraz 32 osobowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Wielokrotnie.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– standard usługi (50%)

Termin składania oferty:

do 21.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696 612 376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – usługa transportowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.51.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: aparaty fotograficzne.

Opis zamówienia:

– sprzedaż 5 aparatów fotograficznych w cenie do 500 zł/szt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Do 25 marca 2011 roku

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– model aparatu (50%)

Termin składania oferty:

do 21.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696 612 376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – aparaty fotograficzne.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.53.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów decupage/filcowanie.

Opis zamówienia:

– przeprowadzenie warsztatów (6h) decupage/filcowanie dla grupy 15 osób: bezrobotnych i niepełnosprawnych

– przeprowadzenia warsztatów na terenie Tucholi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: 01.06.2011

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– atrakcyjność oferty (25%)

– doświadczenie firmy szkolącej (25%)

Termin składania oferty:

do 21.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696 612 376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – decupage/filcowanie.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.52.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursy trener pracy/asystent osoby niepełnosprawnej.

Opis zamówienia:

– przeprowadzenie szkolenia trener pracy/asystent osoby niepełnosprawnej dla grupy 6 osób – Beneficjentów Ostateczny projektu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: 18.04.2011 – 22.04.2011.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– atrakcyjność oferty (25%)

– doświadczenie firmy szkolącej (25%)

Termin składania oferty:

do 21.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696 612 376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – ofertowe trener pracy/asystent o.n.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR PC.3660.54.2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć fotograficznych..

Opis zamówienia:

– przeprowadzenia warsztatów fotograficznych (11h) dla grupy 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Ostateczny projektu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: 18.04.2011 – 22.04.2011.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

– cena (50%)

– doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych kursów (50%)

Termin składania oferty:

do 21.03.2011 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-20-18

Tel. kom. 696 612 376

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

(z dopiskiem) „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – warsztaty fotograficzne.