Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

20 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: CATERING NA SZKOLENIA

Opis zamówienia

– usługa cateringowa (dowóz i odbiór, obrusy, naczynia po stronie Wykonawcy):

– Serwis kawowy: (kawa, herbata, ciasto);

– Napoje;

– Zimne i ciepłe przekąski;

– Grupa min 10 osób.

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2013

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): W cenie

Kryteria oceny ofert: Cena brutto na 1 osobę 50%, Atrakcyjność oferty 50% (prosimy podać przykładowe menu)

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.01.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel/fax (052) 559 20 18, telefon komórkowy: 696 612 376, e-mali: pcprtuchola@wp.pl, (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: catering

Inne: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.