Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

02 stycznia 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: projekt i wykonanie ulotki nt. projektu.

Opis zamówienia:

– zaprojektowanie ulotki informacyjnej zgodnie z wymogami zamawiającego

– druk ulotki w 200 egzemplarzach

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Atrakcyjność, niepowtarzalność produktu,

3. Termin wykonania usługi.

Termin składania oferty: do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: projekt i wykonanie plakatu nt. projektu.

Opis zamówienia:

– zaprojektowanie plakatu informacyjnego projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

– druk plakatu w 30 egzemplarzach

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji:

Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Atrakcyjność, niepowtarzalność produktu,

3. Termin wykonania usługi.

Termin składania oferty:

do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: projekt i wykonanie strony internetowej projektu.

Opis zamówienia:

– strona winna odpowiadać najnowszym standardom,

-winna posiadać prostą, czytelną obsługę dla odbiorcy,

-winna zawierać forum,

– strona ma przedstawiać projekt finansowany ze środków unijnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Atrakcyjność, niepowtarzalność produktu,

3. Termin wykonania usługi.

Termin składania oferty:

do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: kurs komputerowy.

Opis zamówienia:

– przeprowadzenie kursu komputerowego dla grupy 15 osób na terenie Tucholi

– zapewnienie sprzętu na potrzeby kursu

– wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Marzec 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Cena

Termin składania oferty:

do 31.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Komputer przenośny.

Opis zamówienia:

– sprzedaż komputera przenośnego 15,6??

– sprzedaż myszy bezprzewodowej

– sprzedaż torby do przenośnego komputera

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:

Cena

Termin składania oferty:

do 31.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Oprogramowanie MS Office

Opis zamówienia:

– sprzedaż oprogramowania MS Office Small Buisness 2007 lub 2010

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Cena

Termin składania oferty:

do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Drukarka laserowa.

Opis zamówienia:

– sprzedaż kolorowej drukarki laserowej z możliwością skanowania i kopiowania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Cena

Termin składania oferty:

do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: kserokopiarka

Opis zamówienia:

– sprzedaż i dostawa kserokopiarki do siedziby zamawiającego

– preferowane modele: KONICA MINOLTA bizhub C10 lub SAMSUNG – CLX-6250FX lub modele podobnej klasy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Cena towaru wraz kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert: Cena

Termin składania oferty: do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie

Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Opis zamówienia:

– zaprojektowanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami zamawiającego

– wykonanie tablicy w 3 egzemplarzach

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: Styczeń 2011

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe.

Koszty dostawy: Cena towaru wraz z kosztami dostawy

Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Atrakcyjność, niepowtarzalność produktu,

3. Termin wykonania usługi.

Termin składania oferty:

do 21.01.2011 r.

Sposób składania oferty (na adres mailowy, osobiście lub drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559-19-96

e-mail: czekamynaciebie@o2.pl

Sposób przygotowania oferty: W formie dokumentu w wersji elektronicznej DOC lub PDF