Zaproszenie do udziału w „Programie Wzmacniania Rodziny”

13 października 2015

Zaproszenie do udziału w „Programie Wzmacniania Rodziny”

„Program wzmacniania rodziny” adresowany jest do rodziców lub opiekunów dziecka w wieku 10 – 14 lat i ukierunkowany jest na ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom problemowym młodzieży w okresie dojrzewania.

Program rekomendowany jest przez:

– Ośrodek Rozwoju Edukacji

– Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Narkomanii.

Uczestnicy programu nie ponoszą kosztów udziału w/w programie. Zajęcia odbywać się będą w Grudziądzu na ulicy Kościelnej 1.

Bliższe informacje w odnośnikach poniżej.

Program

Ulotka