Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

17 lutego 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie
„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!
 
 
Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do
osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.
 
 
Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.
 
Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).
 
Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:
 
• Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
• Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.
 
Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl
Tel: +48 729 835 550
 
Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne
dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Fundacja Edukacji Nowoczesnej
ul. Kochanowskiego 32/60
01-864 Warszawa
 
www: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/