ZAPRASZAMY DO POWIATOWEGO CENTRUM WSPARCIA W TUCHOLI!!!

10 grudnia 2021

ZAPRASZAMY DO POWIATOWEGO CENTRUM WSPARCIA W TUCHOLI!!!

 

KAŻDY MOŻE BYĆ GOŚCIEM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA I JEGO KOLOROWEJ ŚWITY !!!!

ZAPRASZAMY DO POWIATOWEGO CENTRUM WSPARCIA W TUCHOLI!!!

 

17.12.2021 r. w godzinach 15.30-18.00 Powiat Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Stowarzyszeniem” „Jak w rodzinie”, Stowarzyszeniem na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Tucholi organizują spotkanie otwarte dla Wszystkich Mieszkańców Powiatu Tucholskiego: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych połączony z wigilią dla dzieci z pieczy zastępczej. Impreza odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, na świeżym powietrzu na placu przed budynkiem Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi, ul. Kościuszki 16.

Jest to doskonała okazja, aby przybliżyć mieszkańcom działalność różnych jednostek i stowarzyszeń.  

Będzie nam bardzo miło gdy zechcą Państwo skorzystać z naszego zaproszenia i przybyć do nas, aby z nami świętować.

Będziemy też wdzięczni za nagłośnienie imprezy i zaproszenie mieszkańców Powiatu na to spotkanie. Wszystkich szczegółów nie mogę zdradzić bo jakaś wisienka na torcie musi być, ale zapewniam, że warto do nas przybyć. Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z  pomocnikami- sponsorami własnymi siłami przygotowują specjalną scenerię wraz z żłóbkiem przy którym będziemy kolędować oraz robić zdjęcia z św. Mikołajem i jego pomocnikiem: naszym czworonożnym przyjacielem Bąbikiem.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Anna Toby

Dyrektor PCPR w Tucholi