Zajęcia klubowe w WTZ

07 listopada 2018

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin naboru wystąpień samorządów na okres 01.02.2019 – 31.01.2020 upływa w dniu 30.11.2018 r. Termin na przyjmowanie wniosków WTZ składanych do Powiatu Tucholskiego to 20.11.2018 r. Wniosek należy wypełnić na następującym wzorze:

Wniosek zajęcia klubowe w WTZ

Informacje oraz dokumenty związane z programem dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/