„Zajęcia klubowe w WTZ”

03 czerwca 2019

„Zajęcia klubowe w WTZ”

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.  Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone do drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Dokumenty związane z realizacją ww. programu, jak również komunikat o najbliższym terminie naboru wystąpień, zostały również udostępnione na stronie internetowej Funduszu

Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na prowadzenie zajęć klubowych, obejmujących okres od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż do udziału w II  turze naboru wystąpień zapraszamy zarówno te samorządy powiatowe, które już realizują przedmiotowy program, jak i te, które chciałyby dopiero włączyć się w jego realizację.