Zachęcamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

05 stycznia 2021

Zachęcamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

W związku z uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW, przygotowaliśmy dla Wnioskodawców, Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych komplet materiałów pomocniczych:

  1. Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/;
  2. Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/:

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do:
✅💻korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej
✅☎️kontaktu z Infolinią #SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.