Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PC.361.7.2019