WNIOSEK Moduł I, Obszar A, Zadanie 3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu)